Gare Maritime, een voorbeeldige ontwikkeling

Gare Maritime, een voorbeeldige ontwikkeling

De Gare Maritime, het voormalige goederenstation, gebouwd in 1907, wordt 110 jaar later volledig gerenoveerd.

De Gare Maritime, het voormalige goederenstation, gebouwd in 1907, wordt 110 jaar later volledig gerenoveerd.

De Gare Maritime is een energieneutraal gebouw. De energie wordt ter plaatse hernieuwbaar opgewekt: warmte en koude door geothermie, elektriciteit door zonnepanelen. Er wordt in de gehele Gare Maritime geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen voor verwarmen of koelen.

De gebouwschil is geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk energie te verliezen en tegelijk zoveel mogelijk te profiteren van natuurlijk daglicht. Driedubbele isolerende en dynamische zonwerende beglazing dragen bij tot circulariteit en beperking van energievraag. Wat betreft ventilatie, koeling en verlichting worden de laatste state-of-the-art technische installaties voorzien.

Download de infographics