Kinderdagverblijf Groeien en Lachen

Deze lieftallige crèche zorgt voor de kinderen van werknemers en buurtbewoners van Tour & Taxis.

Kinderdagverblijf Groeien en Lachen

Deze crèche, gelegen in het Koninklijk pakhuis, met een totale oppervlakte van 600m², is leuk ingericht en uitgerust met een tuintje. De vzw Groeien en lachen zorgt voor de opvang van kinderen van 0 tot 36 maanden en heeft een maximum bezetting van 35 kinderen van de werknemers en buurtbewoners van Tour & Taxis. Het experimentele pedagogische project van de crèche Groeien en Lachen steunt op de educatieve ontplooiing.

Dat vertaalt zich in:

  • een kwaliteitsvolle omkadering voor kinderen van 0 tot 3 jaar, opgedeeld in drie groepen (de allerkleinste, de middelgrote en de grote kinderen);
  • een doorgedreven aanpak op het vlak van psychologie van het kind;
  • bekwaam personeel dat permanent wordt bijgeschoold;
  • tweetaligheid: elke kinderverzorgster gebruikt haar moedertaal; het pedagogische materiaal bestaat in de twee talen; Nederlands en Frans.
  • een speelse omgeving van 600 m², waar maximum 35 kinderen terecht kunnen.